AU - Kanga Cup
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[AU] Kanga Cup

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Step aside, emus – it’s time for the Kangaroos and Kiwis to take the stage in a grand war that will determine the most skilled tank commanders in Australia and New Zealand! Grab your best mate and stomp your way to the top of your nation’s rankings, for the champions of the Kanga and Kiwi Cups each stand to win up to 3,000 gold per player.

Chi tiết

 • 41 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 2
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe VII
 • Tổng cấp xe cho phép 14
 • Thông tin thêm Base capture time: 90 seconds Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!  In-Game Roster: At least 2 players Tie Pointsr: At least 14 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Mines
Sand River

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
 • Draw Rule
Stage Structure

Stage Structure

 • Single Elimination Bo1
Date Schedule

Date Schedule

 • Sunday Jan 6, 18:00 - 20:00 (UTC+11)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Encounter
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 2 players (no reserves)
 • Format: 2/14 (2x Tier 7)
Draw Rule

Draw Rule

 • If no teams score a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st  3000 gold
2nd  2000 gold
3rd/4th 1000 gold
5th/8th 500 gold + 6x Kangaroo tank emblems, 5x 50% Credits Booster (2h)

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng