HK AU - Yuletide Arena
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[HK] [AU] Yuletide Arena

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Want to see more awesome tank gifts under your Christmas tree? Then the merry  Yuletide Arena  is where you need to be! You'll start off battling in your Tier VIII of choice, but if you don't make the grade, prepare to be relegated to lower Tiers! Of course, if you've got the skills, you could always compete for better placings in each round to enter stronger groups and earn bigger rewards, including  gold ,  personal reserves , and even a Type 59 ... Đọc thêm Want to see more awesome tank gifts under your Christmas tree? Then the merry  Yuletide Arena  is where you need to be! You'll start off battling in your Tier VIII of choice, but if you don't make the grade, prepare to be relegated to lower Tiers! Of course, if you've got the skills, you could always compete for better placings in each round to enter stronger groups and earn bigger rewards, including  gold ,  personal reserves , and even a Type 59  .

Chi tiết

 • 144 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Type 59 + Gold Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 2
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe V - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 16
 • Thông tin thêm Base Capture Time: 90 seconds Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!  In-Game Roster: At least 2 players

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Erlenberg
Mines
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
 • Draw Rule:
Stage Structure

Stage Structure

 • Stage 1: Single Elimination Bo1
 • Stage 2: Round Robin Bo1
 • Stage 3: Round Robin Bo1
 • Stage 4: Single Elimination Bo1
Date Schedule

Date Schedule

 • HK Server, Sunday 12/23 14:00 - 17:00 (UTC+8)
 • AU Server, Sunday 12/23 17:00 - 20:00 (UTC+11)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Encounter
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 2 players (no reserves)
 • Format: 2/16 (2x Tier 8)
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 4 - Tier 8
1st  1x Type 59 + 1x Garage Slot, 5x 50% EXP Booster (2h)
2nd  6000 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
3rd/4th 4500 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
5th/8th 3000 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
Stage 4 - Tier 7
1st  2500 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
2nd  2000 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
3rd/4th 1500 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
5th/8th 1000 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
Stage 4 - Tier 6
1st  750 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
2nd  500 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
3rd/4th 250 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
5th/8th 100 gold + 5x 50% EXP Booster (2h)
Stage 4 - Tier 5
1st 5x 50% EXP Booster (2h)
2nd  3x 50% EXP Booster (2h)
3rd/4th 2x 50% EXP Booster (2h)
5th/8th 1x 50% EXP Booster (2h)

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng