Korea Community Awards Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

Korea Community Awards Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 12/32 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • HK Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 50
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!  In-Game Roster: At least 2 players Tie Pointsr: At least 20 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Murovanka
Mines
Sand River

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
Stage Structure

Stage Structure

 • Single Elimination Bo3
Date Schedule

Date Schedule

 • HK Server, Sunday, November 4th 15:00 (UTC+8)
 • AU Server, Sunday, November 4th 18:00 (UTC+11)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 3 players (no reserves)
 • Format: 3/30 (3x Tier 10)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng