Casual - Black Panzer Hunt
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Black Panzer Hunt

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Join the  Black Panzer Hunt  and you could be rewarded with  gold  or even a  mystery Tier VIII Premium tank !

Chi tiết

 • 113 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Mystery Premium Tank + Gold Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Attack/Defense, Encounter battle
 • Cấp xe VII - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 22
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!  In-Game Roster: At least 3 players Tie Pointsr: At least 22 Tier Points

Bản đồ

Murovanka
Mines
Sand River
Steppes

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
 • Draw Rule:
Stage Structure

Stage Structure

 • Play-in Stage: Single Elimination Bo1
 • Knockout Stage: Single Elimination Bo3
Date Schedule

Date Schedule

 • HK Server, Sunday 14th 15:00 (UTC+8)
 • AU Server, Sunday 14th 18:00 (UTC+11)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Encounter (Play-in Stage) Attack & Defense (Knockout Stage)
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 3 players (no reserves)
 • Format: 3/22 (1x Tier 8, 2x Tier 7)
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Knockout Stage
1st  1x Mystery Premium Tank + 1x Garage Slot
2nd  2000 gold + 20x Chocolate
3rd/4th 1000 gold + 10x Chocolate
5th/8th 500 gold + 5x Chocolate

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng