Casual - Double Trouble Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Double Trouble Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
An  unreleased mystery Tier VII Premium tank  and a large cache of  gold  await the triumphant pair who can blast the competition away with their stellar teamwork and skill. Register for  Double Trouble  now and unite to storm the battlefield with your closest brother-in-arms!

Chi tiết

 • 158 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Mystery Premium Tank + Gold Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 2
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe VII
 • Tổng cấp xe cho phép 14
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!  In-Game Roster: At least 2 players Tie Pointsr: At least 14 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Mines
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule
 • Regulations
 • Draw Rule:
Stage Structure

Stage Structure

 • Group Stage: Round Robin Bo1
 • Knockout Stage: Single Elimination Bo1 (Final Bo3)
Date Schedule

Date Schedule

 • HK Server, Sunday 9/2 14:00 - 18:00 (UTC+8)
 • AU Server, Sunday 9/2 16:00 - 20:00 (UTC+10)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Encounter
 • Battle Time: 7 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 2 players (no reserves)
 • Format: 2/14 (2x Tier 7)
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Knockout Stage
1st  1x Mystery Premium Tank + 1x Garage Slot
2nd  1500 gold
3rd/4th 1000 gold
5th/8th 750 gold
9th/16 500 gold
Group Stage
1st/2nd Advance to Knockout Stage

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng