Casual - King of the Hill - Tier X #15
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] King of the Hill - Tier X #15

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to King of the Hill! The best of the best will walk away with the bonanza!

Chi tiết

 • 163/512 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • HK, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 10
 • Thông tin thêm Base Capture Time: 60 seconds Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 1 player (2) Total Tier: At least 10 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Mines
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo1
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday, 19:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter mode
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 1 player only (no reserves)
 • Max Teams: 512 teams (4 groups of 128 teams)
 • Format: 1/10 (1x Tier X)
 • Base Capture Time: 60 Seconds
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no team scores a victory condition, both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 1000 gold per player
2nd Place 500 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng