Casual - Crystal Warfare: Emerald #61 (Tier VIII)
Đóng đăng ký sau: Tham dự Ngay

[Casual] Crystal Warfare: Emerald #61 (Tier VIII)

Đóng đăng ký sau:

Tham dự Ngay
Welcome to the Emerald Crystal Domain! Get your squad ready for a tumultous adventure!

Lịch thi đấu

Thời gian thi đấu sẽ được đăng tải sau khi kết thúc quá trình đăng ký.

Chi tiết

 • 10/64 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5 + 1 lính dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 40
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 4 players (2) Total Tier: At least 32 Tier Points

Bản đồ

Steppes
Mines
Ruinberg
Himmelsdorf
Cliff
Siegfried Line
Tundra
Lakeville

Phần thưởng

Đối với các đội đạt thứ hạng đủ cao, mọi thành viên, trừ lính dự bị, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Vị trí Phần thưởng
1st Place 800 gold per player
2nd Place 600 gold per player
3rd/4th Place 400 gold per player
5th/8th Place 300 gold per player
9th/16th Place 100 gold per player

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Thursday 8/16, 19:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 5 players + 1 reserve (max 6 players)
 • Max Teams: 128 teams
 • Format: 5/40 (5x Tier 8)
Đóng