Casual - The MAYhem Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] The MAYhem Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the MAYhem Tournament! Have you been thirsting for some duo queue brawl? Start registering and pick between two separate tiers for a chance to win some deluxe prizes!

Chi tiết

 • 197 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Gold + Premium Account + Premium Consummables Tổng giải thưởng
 • ASIA 1, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 2
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe VI - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 16
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the game lobby opens! In-game Roster: At least 2 players Tier VI: At least 12 tier points Tier VIII: At least 16 tier points

Bản đồ

Himmelsdorf
Lakeville
Ensk
Mines
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Format:
 • Minimal Requirements:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Round Robin Bo1
 • Stage 2: Single Elimination Bo1 (Bo3 For Finals)
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Friday 18th May 19:00 UTC+8 (SG server) and 19:00 UTC+10 (AU server)
 • Stage 2: Friday 25th May 19:00 UTC+8 (SG server)
Format:

Format:

 • Game Mode: Encounter Mode
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 2 players ONLY (no reserve)
 • Format:
  • Tier VI: 2x Tier VI
  • Tier VIII: 2x Tier VIII
 • Map Pool: Mines, Himmelsdorf, Ensk, Lakeville, Ruinberg
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

 • To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the game lobby opens!
 • In-game Roster: At least 2 players
  • Tier VI: At least 12 tier points
  • Tier VIII: At least 16 tier points

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Tier VIII Tournament (Stage 2)
1st 5000 gold + 7 day premium per player
2nd 2500 gold + 3 day premium per player
3rd/4th 1000 gold + 3 day premium per player
5th/8th 750 gold per player
9th/16th 500 gold per player
17th/32nd 250 gold per player
Tier VIII Tournament (Stage 1)
1st/2nd Advances to Stage 2
3rd/4th 100 gold per player
Tier VI Tournament (Stage 2)
1st 1000 gold + 2 of all nation consummables per player
2nd 600 gold + 2 of all nation consummables per player
3rd/4th 400 gold per player
5th/8th 200 gold per player
9th/16th 100 gold per player
17th/32nd 50 gold per player
Tier VI Tournament (Stage 1)
1st/2nd Advances to Stage 2

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng