Semipro - SEA Major League
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Semipro] SEA Major League

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
The  2 teams in each League  who rise to the top in the  Major League Playoffs  will then go on to represent their countries and fight for the title of APAC League grand champion in the next and final round – the APAC Masters.

Chi tiết

 • 6 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • APAC Masters slots + Gold Tổng giải thưởng
 • ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 70
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 5 players (2) Total Tier: At least 50 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Double Round Robin Bo3
 • Single Elimination Playoffs Bo9
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 7 players + 5 reserve (max 12 players)
 • Format: 7/70 (7x Tier 10)
 • Major League Regulations

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place Advances to APAC Masters, 120.000 Gold
2nd Place Advances to APAC Masters, 90.000 Gold
3rd Place 65.000 Gold
4th Place 50.000 Gold
5th Place 40.000 Gold
6th Place 35.000 Gold

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng