Casual - Crystal Warfare: Amethyst #45 (Tier VIII)
Đóng đăng ký sau: Tham dự Ngay

[Casual] Crystal Warfare: Amethyst #45 (Tier VIII)

Đóng đăng ký sau:

Tham dự Ngay
Welcome to the Amethyst Crystal Domain! Get your platoon ready for a tumultous adventure!

Lịch thi đấu

Thời gian thi đấu sẽ được đăng tải sau khi kết thúc quá trình đăng ký.

Chi tiết

 • 21/64 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 lính dự bị
 • Chế độ đánh Encounter battle, Attack/Defense
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 2 players (2) Total Tier: At least 16 Tier Points

Bản đồ

Steppes
Mines
Ruinberg
Himmelsdorf
Siegfried Line
Ensk

Phần thưởng

Đối với các đội đạt thứ hạng đủ cao, mọi thành viên, trừ lính dự bị, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Vị trí Phần thưởng
1500 gold per player + 1000 gold per player, 750 gold per player, 500 gold per player, 250 gold per player, Teams advance to stage 2, 100 gold per player

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Round Robin, Bo1 (8 groups)
 • Stage 2: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Monday, 19:00 (UTC+8)
 • Stage 2: Wednesday, 19:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode:
 • Stage 1 - Encounter
 • Stage 2 - Attack/Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: 64 teams
 • Format: 3/24 (3x Tier 8)
Đóng