Casual - Crystal Warfare: Ruby #32 (Tier IX)
Đóng đăng ký sau: Tham dự Ngay

[Casual] Crystal Warfare: Ruby #32 (Tier IX)

Đóng đăng ký sau:

Tham dự Ngay
Welcome to the Ruby Crystal Domain! Get your squad ready for a tumultous adventure!

Lịch thi đấu

Thời gian thi đấu sẽ được đăng tải sau khi kết thúc quá trình đăng ký.

Chi tiết

 • 0/64 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 1 lính dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe IX
 • Tổng cấp xe cho phép 63
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 5 players (2) Total Tier: At least 45 Tier Points

Bản đồ

Steppes
Mines
Siegfried Line
Himmelsdorf
Ghost Town
Cliff
Ruinberg

Phần thưởng

Đối với các đội đạt thứ hạng đủ cao, mọi thành viên, trừ lính dự bị, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Vị trí Phần thưởng
1st Place 1000 gold per player
2nd Place 800 gold per player
3rd/4th Place 600 gold per player
5th/8th Place 500 gold per player

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Saturday 03/24, 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 7 players + 1 reserve (max 8 players)
 • Max Teams: 64 teams
 • Format: 7/63 (7x Tier 9)

eSports Social Media

Knowledge is power. Stay on top of the competition!

Interested in reaching the top ranks of World of Tanks? Follow the Wargaming.net League and find out what's happening at the professional level!

Đóng