Casual - Armoured Persona Season 3 - Week 3
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Armoured Persona Season 3 - Week 3

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Field knowledge is one thing no top tank commander should be without, and this Season of the  Armoured Persona story tournament  is all set to test you on it. As the Gun Striders battle their way through their first competition, they’ll encounter numerous tricky situations;  attractive bonus prizes  await you if you’re able to determine the best way to deal with each problem!

Chi tiết

 • 39/64 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle, Attack/Defense
 • Cấp xe VIII - IX
 • Tổng cấp xe cho phép 41
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 5 players (2) Total Tier: At least 40 Tier Points

Bản đồ

Mines
Widepark

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Round Robin, Bo1 (8 groups)
 • Stage 2: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Monday, 19:00 (UTC+8)
 • Stage 2: Wednesday, 19:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode:
 • Stage 1 - Standard
 • Stage 2 - Attack/Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 5 players + 1 reserve (max 6 players)
 • Max Teams: 64 teams
 • Format: 5/41 (4x Tier 8 + 1x Tier 9)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 2:
1st Place 2000 gold per player
2nd Place 1000 gold per player
3rd/4th Place 750 gold per player
5th/8th Place 500 gold per player
Stage 1:
1st Place Team advances to Stage 2
2nd Place 200 gold per player
3rd/4th Place 100 gold per player
5th/6th Place 50 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng