Casual - Fields of Fortune
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Fields of Fortune

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Fields of Fortune tournament! All participants who win  at least 1 tournament battle will receive a small mystery gift, as well as a chance to win one of the following premium tanks from their respective Fields in our lucky draw

Chi tiết

 • 156/384 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Premium Tanks + Premium Accounts Tổng giải thưởng
 • ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VI - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 2 players (2) Total Tier: At least 12 Tier Points for Tier 6 Stage At least 14 Tier Points for Tier 7 Stage At least 16 Tier Points for Tier 8 Stage

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Mines
Cliff
Sand River
Ruinberg
Siegfried Line
Kharkov

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Format: Single Elimination, Bo3 (Finals BO5)
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Sunday Feb 18, 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack/Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players (no reserves)
 • Max Teams: 128 teams per tier
 • Format:
  • Tier 6: 3/18 (3x Tier 6)
  • Tier 7: 3/21 (3x Tier 7)
  • Tier 8: 3/24 (3x Tier 8)
 • Map Pool: Cliff, Himmelsdorf, Kharkov, Mines, Prokhorovka, Ruinberg, Sand River, Siegfried Line

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Tier 8 Stage:
1st Place 1x Type 59 + 1x Garage Slot + 7 days Premium
2nd Place 1750 gold + 3 days Premium
3rd/4th Place 1000 gold + 3 days Premium
5th/8th Place 750 gold
9th/16th Place 375 gold
Tier 7 Stage:
1st Place 1x Type 61 + 1x Garage Slot + 7 days Premium
2nd Place 1500 gold + 3 days Premium
3rd/4th Place 750 gold + 3 days Premium
5th/8th Place 500 gold
9th/16th Place 250 gold
Tier 6 Stage:
1st Place 1x T-34-85 Rudy + 1x Garage Slot + 7 days Premium
2nd Place 1250 gold + 3 days Premium
3rd/4th Place 500 gold + 3 days Premium
5th/8th Place 250 gold
9th/16th Place 125 gold

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng