Casual - Crystal Warfare: Opal Edition (Tier VIII)
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Crystal Warfare: Opal Edition (Tier VIII)

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Crystal Warfare Opal Edition.

Chi tiết

 • 147 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Gold + ELC Even 90 Tổng giải thưởng
 • AU, ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Encounter battle, Attack/Defense
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Congratulations to the Lucky Draw Winners! Taney_Local (AU Server) / Haha_ho (SG Server)

Bản đồ

Himmelsdorf
Ensk
Mines
Steppes
Ruinberg
Siegfried Line

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Round Robin, Bo1 (8 groups)
 • Stage 2: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Monday 22nd January 19:00 (SG UTC+8) + (AU UTC+11)
 • Stage 2: Wednesday 24th January 19:00 (SG UTC+8) + (AU UTC+11)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode:
  • Stage 1 - Encounter
  • Stage 2 - Attack/Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players ONLY (no reserve)
 • Max Teams: 128+64 teams
  • SG Server: 128 teams (8 groups of 16 teams)
  • AU Server: 64 teams (8 groups of 8 teams)
 • Format: 3x Tier VIII Tanks
 • Map Pool: Mines / Himmelsdorf / Siegfried Line / Ruinberg / Steppes / Ghost Town / Ensk

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 2:
1st Place 1x ELC Even 90 + 1x Garage Slot
2nd Place 2500 gold per player
3rd/4th Place 1000 gold per player
5th/8th 500 gold per player
9th/16th 300 gold per player
Stage 1:
1st/2nd Place Team advances to Stage 2
3rd/4th Place 100 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng