Casual - Crystal Warfare: Ruby #21 (Tier IX)
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Crystal Warfare: Ruby #21 (Tier IX)

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Ruby Crystal Domain! Get your squad ready for a tumultous adventure!

Chi tiết

 • 25/64 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • AU, ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 6 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe IX
 • Tổng cấp xe cho phép 54
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 5 players (2) Total Tier: At least 45 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Mines
Steppes
Ruinberg
Siegfried Line

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Saturday 01/06, 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter Mode
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 6 players + 1 reserve (max 7 players)
 • Max Teams: 64 teams
 • Format: 6/54 (6x Tier 9)
 • Map Pool: Fiery Salient / Cliff / Siegfried Line / Ruinberg / Steppes / Himmelsdorf / Ghost Town / Mines
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams results are counted as an automatic defeat.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Place 1000 gold per player
2nd Place 800 gold per player
3rd/4th Place 600 gold per player
5th/8th Place 500 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng