Casual - New Years Brawl
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] New Years Brawl

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the New Years Brawl Tournament!

Chi tiết

 • 553/768 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold Tổng giải thưởng
 • AU, ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe IV - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 8
 • Thông tin thêm Registration Limit: Should a tier tournament have maximum registration (E.g. Tier IV with 256 teams) the remaining players will have their registration designated to other tier tournament (Tier VI or Tier VIII) or vice versa!

Bản đồ

Ensk
Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
 • Minimal Requirements:
 • Registration Limit:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Single Elimination Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Saturday 30th December 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter
 • Battle Time: 5 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 1 players ONLY (no reserve)
 • Max Teams: 758 teams
  • Tier IV: 256 teams (2 groups of 128 teams)
  • Tier VI: 256 teams (2 groups of 128 teams)
  • Tier VIII: 256 teams (2 groups of 128 teams)
 • Format:
  • Tier IV: 1x Tier IV
  • Tier VI: 1x Tier VI
  • Tier VIII: 1x Tier VIII
 • Map Pool: Mines & Ensk
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the game lobby opens!

 • In-game Roster: At least 1 player
 • Tier IV: At least 4 tier points
 • Tier VI: At least 6 tier points
 • Tier VIII: At least 8 tier points
Registration Limit:

Registration Limit:

 • Should a tier tournament have maximum registration (E.g. Tier IV with 256 teams) the remaining players will have their registration designated to other tier tournament (Tier VI or Tier VIII) or vice versa!

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Tier VIII Tournament
1st 1000 gold per player
2nd 500 gold per player
3rd/4th 250 gold per player
5th/8th 125 gold per player
 
Tier VI Tournament
1st 800 gold per player
2nd 400 gold per player
3rd/4th 200 gold per player
5th/8th 100 gold per player
 
Tier IV Tournament
1st 600 gold per player
2nd 300 gold per player
3rd/4th 150 gold per player
5th/8th 75 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng