Casual - Movember Rave - Super Moustache Week
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Movember Rave - Super Moustache Week

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Super Moustache Week where the top 8 teams duke it out for the final show down against the Moustache Musketeers!

Chi tiết

 • 9/9 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Type 62s Tổng giải thưởng
 • AU, ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe VI
 • Tổng cấp xe cho phép 18
 • Thông tin thêm Please note that only the 8 teams from the past 4 weeks of Movember Rave will be competing in the Super Moustache Week!

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Stage 1:
 • Bonus Stage:
 • Draw Rule:
 • Minimal Requirements:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination Bo3 (Bo5 Finals)
 • Bonus Stage: Single Elimination Bo9
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Thursday 30th November 19:00 (UTC+8)
 • Bonus Stage: Thursday 30th November 21:00 (UTC+8)
Stage 1:

Stage 1:

 • Game Mode: Standard Mode Bo3 (Finals Bo5)
 • Battle Time: 5 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: 8 teams, Champions from Movember Raves Week 1 to 4.
 • Format: 6/18 (3x Tier 6)
 • Map Pool: Mittengard
Bonus Stage:

Bonus Stage:

 • Game Mode: Standard Mode, Bo9
 • Battle Time: 5 Minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: Winner from Super Moustache Week + Moustache Musketeers
 • Format: 6/18 (3x Tier 6)
 • Map: Mittengard
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

 • To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!
 • In-game Roster: At least 2 players
 • Tier: At least 12 Tier Points

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 2000 gold per player + Bonus Match vs Moustache Musketeers
2nd 1000 gold per player
3rd/4th 500 gold per player
5th/8th 250 gold per player
Bonus Stage: Winning team gets bonus match against the Moustache Musketeers for a chance to win 4x Type 62s

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng