Casual - Movember Rave - Week 4
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Movember Rave - Week 4

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to Week 4 of the Movember Rave Tournament!

Chi tiết

 • 62/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Premium Accounts + Equipment Tổng giải thưởng
 • AU, ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe VI
 • Tổng cấp xe cho phép 18
 • Thông tin thêm Please note that the two winning teams/players may not participate in any subsequent weeks of Movember Rave apart from the Super Mustache Week!

Bản đồ

Himmelsdorf

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Stage 1:
 • Bonus Stage:
 • Draw Rule:
 • Minimal Requirements:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday 26th November 14:00 (UTC+8)
 • Bonus Stage: Sunday 26th November 18:00 (UTC+8)
Stage 1:

Stage 1:

 • Game Mode: Standard Mode Bo3
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: 256 teams (2 groups of 128 teams)
 • Format: 6/18 (3x Tier 6)
 • Map Pool: Mittengard, Widepark, Himmelstorf
Bonus Stage:

Bonus Stage:

 • Game Mode: Standard Mode, Bo5
 • Battle Time: 5 Minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: 2 Winners from their groups
 • Format: 6/18 (3x Tier 6)
 • Map: Mittengard
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

 • To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!
 • In-game Roster: At least 2 players
 • Tier: At least 12 Tier Points

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 1500 gold per player + 7 Days Premium Account
2nd 1000 gold per player + 3 Days Premium Account
3rd/4th 500 gold per player + 3 Days Premium Account
5th/8th 250 gold per player
9th/16th 100 gold per player
Bonus Stage: Bonus Stage: Winner team each group gets bonus match against the Moustache Musketeers for a chance to win 4x Gun Rammers per team

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng