Clans - League Force Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Clans] League Force Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Is your clan ready for a REAL challenge? It’s time to fight your way up to the top and prove your worth in the  League Force  tournament!

Chi tiết

 • 38 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Up to 50,000 Gold Tổng giải thưởng
 • ASIA 1, AU Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 15 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense, Standard battle
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 150
 • Thông tin thêm Each clan may only register TWO teams per league – the team leader’s clan will determine the team’s clan. Asia League matches will be played on Asia server, Pacific League matches will be played on Australia server.

Bản đồ

Karelia
Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River
Fisherman's Bay
Ruinberg
Overlord
Paris

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules/Regulations
 • Date Schedule
 • Round Robin point system
Rules/Regulations

Rules/Regulations

 • Tier Points: 150
 • Maximum Tank Tier: 10
 • Team Roster: 15 players + 5 reserves (maximum of 5 Legionnaires in each team)
 • Game Mode: Standard (League Qualifiers), Attack / Defense (League Finals, Epic Finals)
 • Brackets: Round Robin Bo1 (League Qualifiers), Single Elimination Bo3 (League Finals), Bo5 (Epic Finals)
 • Map Pool: Random
 • Battle Time: 15 minutes (3 minutes break)
Date Schedule

Date Schedule

 • Qualifiers: Monday 6, Wednesday 8, Friday 10 November 2017 Pacific League 15:30 (UTC+8), Asia League 20:00 (UTC+8)
 • League Finals: Wednesday 15 November 2017 Pacific League 15:30 UTC+8, Asia League 20:00 UTC+8
 • Epic Finals: Saturday 18 November 2017 16:00 UTC+8
Round Robin point system

Round Robin point system

 • Win: 3pt
 • Draw: 1pt
 • Loss: 0pt
 • If two teams are tied for the same position, their ranking will be determined first considering the results between the two teams and, if the tie persists, with a random draw

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Epic Finals stage
1st  Clan Treasury: 50,000 Gold, 1,000,000 Industrial Resources. Per player: +50% Exp Booster (2h) x10 + Clan digital camouflage (China) x1, Special Emblem (Unstoppable) x1 for all members of winning clan
2nd  Clan Treasury: 30,000 Gold, 500,000 Industrial Resources. Per player: +50% Exp Booster (1h) x10 + Clan digital camouflage (China) x1
League Finals
1st Advance to Epic Finals stage
2nd Clan Treasury: 15,000 Gold, 300,000 Industrial Resources
3rd - 4th Clan Treasury: 7,500 Gold, 100,000 Industrial Resources

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng