Casual - The Hallowtide
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] The Hallowtide

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to The Hallowtide Tournament! Let the spookiness begin!

Chi tiết

 • 91/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Premium Accounts Tổng giải thưởng
 • ASIA 1 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Due to some technical difficulties, we'll be delaying the matches to 18:30 in order to have a smoother process with livestream! Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! In-game Roster: At least 2 players Tier: At least 16 Tier Points

Bản đồ

Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Stage 1:
 • Bonus Stage:
 • Draw Rule:
 • Minimal Requirements:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday 29th September 14:00 (UTC+8)
 • Bonus Stage: Sunday 29th September 18:00 (UTC+8)
Stage 1:

Stage 1:

 • Game Mode: Attack & Defense Bo3
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: 256 teams (2 groups of 128 teams)
 • Format: 8/24 (3x Tier 8)
 • Map Pool: Kharkov, Ghost Town, Mines
Bonus Stage:

Bonus Stage:

 • Game Mode: Standard Mode, Bo5
 • Battle Time: 5 Minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: 2 Winners from their groups
 • Format: 8/24 (3x Tier 8)
 • Map: Mittengard
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

 • To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!
  • In-game Roster: At least 2 players
  • Tier: At least 16 Tier Points

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 2500 gold per player + 7 Days Premium Account
2nd 1500 gold per player + 3 Days Premium Account
3rd/4th 750 gold per player + 3 Days Premium Account
5th/8th 500 gold per player
9th/16th 250 gold per player
Bonus Stage: Winning team each group gets bonus match against the Spooky Gang for a chance to win an extra 300 gold per player!

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng