Semipro - Japan Silver Invitational League
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc đăng ký Đã kết thúc đăng ký

[Semipro] Japan Silver Invitational League

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc đăng ký Đã kết thúc đăng ký

Lịch thi đấu

Thời gian thi đấu sẽ được đăng tải sau khi kết thúc quá trình đăng ký.

Chi tiết

  • 7 Đội đã xác nhận
  • SE + RR Nhánh Tour đấu

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 7 + 5 lính dự bị
  • Chế độ đánh Attack/Defense
  • Cấp xe X
  • Tổng cấp xe cho phép 70

Bản đồ

Prokhorovka
Murovanka
Mines
Sand River
Himmelsdorf
Ghost Town
Cliff
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

eSports Social Media

Knowledge is power. Stay on top of the competition!

Interested in reaching the top ranks of World of Tanks? Follow the Wargaming.net League and find out what's happening at the professional level!

Đóng