Semipro - Japan Silver Invitational League
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Semipro] Japan Silver Invitational League

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

  • 7 Đội đã xác nhận
  • SE + RR Nhánh Tour đấu
  • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 7 + 5 dự bị
  • Chế độ đánh Attack/Defense
  • Cấp xe X
  • Tổng cấp xe cho phép 70

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký
Đóng