Casual - Tankbrew Parade
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Tankbrew Parade

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome the Tankbrew Parade Tournament! Make a choice between these warm beverages and be in a chance to win them as bonus prizes!

Chi tiết

 • 79/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Premium Consumables + Boosters Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VI
 • Tổng cấp xe cho phép 18
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! In-game Roster: At least 2 players Tier: At least 12 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
 • Minimal Requirements:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Saturday 30th September 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (max 4 players)
 • Max Teams: 256 teams (2 groups of 128 teams)
 • Format: 6/18 (3x Tier 6)
 • Map Pool: Himmelsdorf, Ghost Town, Mines
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

 • To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!
 • In-game Roster: At least 2 players
 • Tier: At least 12 Tier Points

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 2500 gold per player + 1x 50% EXP Booster (1 hour) + 1x 200% Crew EXP Booster (1 Hour) + 1x 200% Free EXP Booster (1 hour)
2nd 1500 gold per player + 1x 50% EXP Booster (1 hour) + 1x 200% Crew EXP Booster (1 Hour) + 1x 200% Free EXP Booster (1 hour)
3rd/4th 750 gold per player + 1x 50% EXP Booster (1 hour) + 1x 200% Crew EXP Booster (1 Hour) + 1x 200% Free EXP Booster (1 hour)
5th/8th 500 gold per player
9th/16th 250 gold per player
Premium Consumable: Top 8 teams win 6x of their chosen consumable between Strong Coffee, Coffee & Cinnamon or Pudding & Tea

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng