Casual - Return to Valhalla
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Return to Valhalla

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Return to Valhalla Tournament! Get your hands dirty as we'll be having Edelweiss and Nameless up for grabs to their respective champions!

Chi tiết

 • 182/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Nameless + Edelweiss + Gold Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VI - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the game lobby opens! In-game Roster: At least 2 players Tier VI: At least 12 Tier Points  Tier VIII : At least 16 Tier Points 

Bản đồ

Himmelsdorf
Ruinberg
Siegfried Line

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule
 • Regulations:
 • Format:
 • Draw Rule:
 • Registration Limit:
 • Minimal Requirements:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Single Elimination Bo3 (Bo5 for Final)
Date Schedule

Date Schedule

 • Stage 1: Sunday 10th September 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Attack & Defense
 • Battle Time: 7 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 3 players ONLY (no reserve)
 • Max Teams: 256 teams (2 groups of 128 teams)
  • Tier VI: 128 teams (Edelweiss Tournament)
  • Tier VIII: 128 teams (Nameless Tournament)
Format:

Format:

 • Tier VI: 6/18 (3x Tier VI tanks)
 • Tier VIII: 8/24 (3x Tier VIII tanks)
 • Map Pool: Himmelsdorf, Ruinberg, Siegfried Line, Ghost Town
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Registration Limit:

Registration Limit:

 • Should a tier tournament have maximum registration (E.g. Edelweiss with 128 teams) the remaining teams will have their registration designated to other tier tournament (Nameless) or vice versa!
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

 • To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the game lobby opens!
 • In-game Roster: At least 2 players
 • Tier: At least 12 Tier Points (For Tier VI)
 • Tier: At least 16 Tier Points (For Tier VIII)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Tier VI Tournament (Edelweiss)
1st Edelweiss + 1 Garage Slot per player
2nd 2500 gold per player
3rd/4th 1000 gold per player
5th/8th 750 gold per player
9th/16th 500 gold per player
Tier VIII Tournament (Nameless)
1st Nameless + 1 Garage Slot per player
2nd 2500 gold per player
3rd/4th 1000 gold per player
5th/8th 750 gold per player
9th/16th 500 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng