Semipro WGL - Silver Mavericks 2017
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Semipro] [WGL] Silver Mavericks 2017

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the Silver Mavericks 2017

Chi tiết

 • 39/128 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Entrance to WGL Gold Series Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe X
 • Tổng cấp xe cho phép 70
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 5 players (2) Tier: At least 50 Tier Points Extended Season Gold Series players will not be permitted to participate in this tournament

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Sand River
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations: Stage 1 (Online Qualifier)
 • Regulations: Stage 2 (Online Playoff)
 • Draw Rule:
 • Minimal Requirements:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Stage 1: Single Elimination Bo5
 • Stage 2: Single Elimination Bo5 (Bo9 for Finals)
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Saturday 19th August 14:00 (UTC+8)
 • Stage 2: Sunday 20th August 10:00 (UTC+8)
Regulations: Stage 1 (Online Qualifier)

Regulations: Stage 1 (Online Qualifier)

 • Game Mode: Attack/Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 7 players + 5 reserve (max 12 players)
 • Max Teams: 128 teams (8 groups of 16 teams)
 • Format: 10/70 (7x Tier 10)
 • Map Pool: Mines, Cliff, Prokhorovka, Himmelsdorf, Ghost Town, Murovanka, Ruinberg, SandRiver
Regulations: Stage 2 (Online Playoff)

Regulations: Stage 2 (Online Playoff)

 • Game Mode: Attack/Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 7 players + 5 reserve (max 12 players)
 • Max Teams: 8 teams (Top 1st teams from each group Stage 1)
 • Format: 10/70 (7x Tier 10)
 • Map Pool: Mines, Cliff, Prokhorovka, Himmelsdorf, Ghost Town, Murovanka, Ruinberg, SandRiver
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Minimal Requirements:

Minimal Requirements:

 • To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens!
 • (1) In-game Roster: At least 5 players
 • (2) Tier: At least 50 Tier Points

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 2: Online Playoffs
1st 8000 Gold per player + Entry to WGL Gold Series
2nd 8000 Gold per player + Promotion Match vs TCZ
3rd/4th 4000 gold per player
5th/8th 2000 gold per player
Stage 1: Online Qualifiers
1st Advance to Stage 2 Playoffs
2nd 1000 Gold per player
3rd/4th 750 gold per player
5th/8th 250 gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng