Casual - Armoured Persona: Growing Pains - Week 3
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Armoured Persona: Growing Pains - Week 3

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the third week of Season 2 Armoured Persona

Chi tiết

 • 36/128 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Equipment Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Encounter battle, Attack/Defense
 • Cấp xe VIII - IX
 • Tổng cấp xe cho phép 41
 • Thông tin thêm Coated Optics Mission: For screenshots of combined spotting damage, please send them to eSports-Asia@wargaming.net Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 4 players (2) Tier: At least 32 Tier Points

Bản đồ

Himmelsdorf
Ensk
Murovanka
Mines
Siegfried Line

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
 • Coated Optics Mission:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Single Elimination
 • Round of 128 to 16, Encounter, Bo1
 • Quarter Finals to Finals, Attack/Defense, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday 23rd July 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Encounter & Attack/Defense
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 5 players + 1 reserve (max 6 players)
 • Max Teams: 128 teams
 • Format: 5/41 (4x Tier 8 + 1x Tier 9)
 • Map Pool: Ensk, Mines, Himmelsdorf, Siegfried Line, Murovanka
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated
Coated Optics Mission:

Coated Optics Mission:

 • For screenshots of combined spotting damage, please send them to eSports-Asia@wargaming.net

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 2000 Gold per player
2nd 1000 Gold per player
3rd/4th 750 gold per player
5th/8th 500 gold per player
9th/16th 250 gold per player
Coated Optics: Top 4 teams with combined spotting damage will be awarded a coated optics.

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng