Casual - For Valhalla
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] For Valhalla

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Now’s not the time to shy away from the opportunity to earn what could be your first fully-fledged new premium tank from another universe! The Edelweiss from Valkryia Chronicles will be arriving on the battlefield later this month, and one lucky team of up to 5 players will stand a chance to get their hands on this immaculate Tier VIII Medium tank. Who will stand up to celebrate the glory of this lush addition to World of Tanks? Gather your mates and ... Đọc thêm Now’s not the time to shy away from the opportunity to earn what could be your first fully-fledged new premium tank from another universe! The Edelweiss from Valkryia Chronicles will be arriving on the battlefield later this month, and one lucky team of up to 5 players will stand a chance to get their hands on this immaculate Tier VIII Medium tank. Who will stand up to celebrate the glory of this lush addition to World of Tanks? Gather your mates and start oiling your canisters!

Chi tiết

 • 128/128 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • 5x Edelweiss; 18,700 Gold Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5
 • Chế độ đánh Encounter battle
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 40

Bản đồ

Himmelsdorf
Ruinberg
Siegfried Line

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules/Regulations
 • Date Schedule:
 • Draw Rule:
Rules/Regulations

Rules/Regulations

 • Tier Points: 40
 • Maximum Tank Tier: Tier 8
 • Team Roster: 5 players (no reservers)
 • Game Mode: Encounter, Single Elimination
 • Battle Time: 7 minutes
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: 13 June 2017, Tuesday, 20:00 UTC +8
 • Stage 2: 15 June 2017, Thursday, 20:00 UTC +8
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If both teams cannot score a victory condition they will be automatically eliminated.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 2
1st 1x Edelweiss per player (w/ slot)
2nd 2500 Gold per player
3rd/4th  1000 Gold per player
5th-8th  750 Gold per player
Stage 1
1st Advance to Stage 2
2nd 500 Gold per player
3rd/4th  250 Gold per player
5th-8th 100 Gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng