Casual - Summer Fiesta
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Summer Fiesta

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the special theme Summer Fiesta Tournament!

Chi tiết

 • 55/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Gold + Premium Accounts + Cola Consumables Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 40
 • Thông tin thêm Minimal Requirements: To avoid the scenario of technical victory/defeats. Please follow these minimal requirements when the tournament lobby opens! (1) In-game Roster: At least 4 players (2) Tier: At least 32 Tier Points

Bản đồ

Steppes

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure:
 • Date Schedule:
 • Regulations:
 • Draw Rule:
Stage Structure:

Stage Structure:

 • Single Elimination, Bo3
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday 25th June 14:00 (UTC+8)
Regulations:

Regulations:

 • Game Mode: Standard Mode
 • Battle Time: 10 minutes (2 mins break)
 • Roster Limit: 5 players + 1 reserve (max 6 players)
 • Max Teams: 256 teams (2 groups of 128 teams)
 • Format: 5/40 (5x Tier 8)
 • Map Pool: Widepark, Steppes, Ghost Town
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 2500 Gold + 7 days premium + 8x Colas per player
2nd 1500 gold + 3 days premium + 6x Colas per player
3rd/4th 1000 gold + 1 day premium + 4x Colas per player
5th/8th 750 gold + 1 day premium + 2x Colas per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng