Casual Clans - Clan Tournament: Call to Battle #2
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] [Clans] Clan Tournament: Call to Battle #2

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Which clan has the mightiest warriors? You can flaunt your winrate all you like, but when it’s down to the wire, whose squad truly has each other’s backs? Gather round, for it's time once again to prove your mettle in our second clan tournament, Call to Battle #2!

Chi tiết

 • 30/64 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Maximum [40,000] Gold Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 15 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 120
 • Thông tin thêm Each clan may only register TWO teams – the team leader’s clan will determine the team’s clan.

Bản đồ

Himmelsdorf
Mines
Cliff
Steppes
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules/Regulations
 • Date Schedule:
 • Draw Rule:
Rules/Regulations

Rules/Regulations

 • Tier Points: 120
 • Maximum Tank Tier: 8
 • Team Roster: 15 players + 5 reserves (maximum of 5 Legionnaires in each team)
 • Game Mode: Attack / Defense
 • Brackets: Single Elimination BO3
 • Map Pool: Random
 • Battle Time: 10 minutes (3 minutes break)

Date Schedule:

Date Schedule:

 • Sunday June 11-18, 2017 16:00 (UTC+8)

Draw Rule:

Draw Rule:

 • If both teams cannot score a victory condition they will be automatically eliminated.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st  Clan Treasury: 20,000 Gold, Lv X Battle Payment x5. Per player: +50% Exp Booster (2h) x5 + Clan digital camouflage (Germany) x1, Special Emblem (Unstoppable) x1
2nd  Clan Treasury: 10,000 Gold, Lv IX Battle Payment x5. Per player: +50% Exp Booster (1h) x5 + Clan digital camouflage (Germany) x1
3rd/4th Clan Treasury: 5,000 Gold, Lv VIII Battle Payment x5.

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng