Casual - Type 59 Challenge: 5/9 Bonus Round
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Type 59 Challenge: 5/9 Bonus Round

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Haven't managed to land a Type 59 yet? Fret not! Since the 9th of May (5/9) just happens to be coming up, we've decided to prepare an extra-special BONUS ROUND of the Type 59 Challenge to give you more chances to earn one!

Chi tiết

 • 68/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • 18,000 Gold; 30,000 Free EXP; 4x Type 59 Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 4
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - X
 • Tổng cấp xe cho phép 40

Bản đồ

Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules/Regulations
 • Date Schedule:
 • Draw Rule:
Rules/Regulations

Rules/Regulations

 • Tier Points: 40
 • Maximum Tank Tier: Tier X
 • Team Roster: 4 players (no reservers)
 • Game Mode: Standard, Single Elimination Bo1
 • Battle Time: 7 minutes
Date Schedule:

Date Schedule:

 • 9 May 2017, Tuesday, 20:00 UTC +8
Draw Rule:

Draw Rule:

 • If no teams score a victory condition. Both teams are automatically defeated.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 1x Type 59 per player
2nd  1000 Gold + 10,000 Free Experience per player
3rd/4th  750 Gold + 5,000 Free Experience per player
5th-8th  500 Gold + 2,500 Free Experience per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng