Casual Clans - Clan Tournament: Call to Battle
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] [Clans] Clan Tournament: Call to Battle

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Which clan has the mightiest warriors? You can flaunt your winrate all you like, but when it’s down to the wire, whose squad truly has each other’s backs? It’s time to find out all this and more (and for some very attractive prizes) in our very first clan tournament, Call to Battle!

Chi tiết

 • 32/32 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Maximum [60,000] Gold Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 15 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 120
 • Thông tin thêm Each clan may only register ONE team – the team leader’s clan will determine the team’s clan.

Bản đồ

Redshire
Tundra
Paris

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules/Regulations
 • Date Schedule:
 • Draw Rule:
 • MVP:
Rules/Regulations

Rules/Regulations

 • Tier Points: 120
 • Maximum Tank Tier: 8
 • Team Roster: 15 players + 5 reserves (maximum of 4 Legionnaires in each team)
 • Game Mode: Standard
 • Brackets: 4 groups, Single Elimination BO3
 • Map Pool: Paris, Redshire, Tundra
 • Battle Time: 15 minutes (3 minutes break)

Date Schedule:

Date Schedule:

 • Sunday April 30th, 2017 15:00 (UTC+8)

Draw Rule:

Draw Rule:

 • If both teams cannot score a victory condition they will be automatically eliminated.

MVP:

MVP:

 • If you are the MVP of your tournament group – the player with the highest damage (including assist damage) in any tournament battle – you stand to win yourself the rare Type 59 when you submit your replay.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st  Clan Treasury: 10,000 Gold. Per player: 25,000 Free EXP + 1x Clan digital camouflage (Sweden)
2nd  Clan Treasury: 5,000 Gold. Per player: 10,000 Free EXP + 1x Clan winter camouflage (Sweden)
MVP 1 player per group: Type 59 + slot

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng