Casual - Lucky Egg Hunt
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Lucky Egg Hunt

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the special edition competition known as the Lucky Egg Hunt Tournament, enjoy your hunt!

Chi tiết

 • 120/128 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Free Exp + Gold + Mystery Tank Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - VI
 • Tổng cấp xe cho phép 18

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage Structure
 • Date Schedule:
 • Regulations
Stage Structure

Stage Structure

 • Stage 1: Single Elimination Bo3

  Grand Finals, Single Elimination Bo5
Date Schedule:

Date Schedule:

 • Stage 1: Sunday 16th 2017 14:00 - 18:00 (UTC+8)
Regulations

Regulations

 • Game Mode: Single Elimination Bo3, Single Elimination Bo5 for Grand Finals
 • Battle Time: 6 minutes (2 minutes break)
 • Roster Limit: 3 players + 1 reserve (4 players max)
 • Max Teams: 128 teams
 • Format: 3/18 (3x Tier 6)
 • Map pool: Cycle between Stalingrad, Kharkov, Mittengard

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Mystery Tank + 1 Slot + 60K Free EXP per player
2nd 600 Gold + 30K Free EXP per player
3rd/4th 300 gold + 15K Free Exp per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng