Casual - Armoured Persona: From the Ashes - Week 3
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Armoured Persona: From the Ashes - Week 3

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to the third week of our special Armoured Persona Tournament!

Chi tiết

  • 35/128 Đội đã xác nhận
  • SE + RR Nhánh Tour đấu
  • Gold + Event Token Tổng giải thưởng
  • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 5 + 1 dự bị
  • Chế độ đánh Encounter battle
  • Cấp xe I - VIII
  • Tổng cấp xe cho phép 40

Bản đồ

Ensk
Murovanka
Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Stage 3 1st. 2000 gold per player + 2nd. 1000 gold per player, Winning characters data unlocked
Stage 2 1st place: Advance to stage 3 + 2nd place: 800 gold per player, 3rd-4th place: 500 gold per player, 5th-8th place: 300 gold per player
Stage 1 Participate in the battle and have exclusive access to special mission From the Ashes (Event Token)

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng