Casual - Big Fortune Tournament 2017
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Big Fortune Tournament 2017

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Welcome to 2017's Lunar New Year tournament. Happy Year of the Rooster!

Chi tiết

 • 218/256 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • Type 59s, Gold, EXP Boosts Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 1 dự bị
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - VIII
 • Tổng cấp xe cho phép 24

Bản đồ

Himmelsdorf
Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Rules and Regulations
Rules and Regulations

Rules and Regulations

 • Tier Points: 24 (Tier 8 Tanks)
 • Format: 3vs3 Single Elimination Bo3, Semi/Grand Final Bo5
 • Battle Mode: Standard
 • Team Roster: 3 Players + 1 reserve
 • Battle Duration: 6 minutes
 • Interval Duration: 2 minutes
 • Total Team Registration: 256 teams (split into 2 groups of 128 teams)
 • Map Pool: Cycle Between Mittengard, Mines and Himmelstorf

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st Type 59+slot per player (maximum 8 Type 59s)
2nd 1500 Gold + EXP booster 100% 1hr x4 per player​
3rd/4th 1000 Gold + EXP booster 100% 1hr x4 per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng