Casual - The Road to Rumble : Stage B
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] The Road to Rumble : Stage B

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc

Chi tiết

 • 12 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Trip to Challengers Rumble! Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3
 • Chế độ đánh Standard battle
 • Cấp xe I - X
 • Tổng cấp xe cho phép 30

Bản đồ

Ensk
Mines
Cliff
Widepark

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Stage B
Stage B

Stage B

 • Asia and KR server player should play together since Stage B
 • Server : Asia
 • Schedule : 10/15 - 10/16
  • Playoff - 10/15 : 19:00 ~ 21:30, UTC+8 (20:00 ~ 22:30, UTC+9)
  • Finals - 10/16 : 19:00 ~ 21:00, UTC+8 (20:00 ~ 22:00, UTC+9)
  • End time can be changeable by tournament progress
 • Playoff : 10/15
  • Playoff will operated by automatically.
  • Round Robin
  • 6 teams in each group (devided into 2 group)
  • Top 2 team of each group adavance to Finals
  • BO3 (2 victory first)
  • 7 mins (2 min between battle)
  • If it need additional match for top 2 team decide, it will started at 10/15 22:20 UTC+8 (23:20 UTC+9)
 • Finals : 10/16
  • Specific Schedule
   • Semi Final #1 : 19:00 ~ 19:40
   • Semi Final #2 : 19:40 ~ 20:10
   • Final : 20:20 ~ 21:00
  • All Finals stage match will handled in training room
  • All team members should join and accept the invitation by admin
  • Single Elimination
  • BO5 (3 victory first)
  • If it can't decide round winner in 5 matches with 2:2 score, we should have 2 additional battle for winner deciding.
  • Tank line up submit
   • Team captain should submit the tank line up for each match before match start.
  • 7 mins (2 min between battle)
 • All the stage B teams have to login the tournament accounts which provided, and all player should follow the account regulations. Please follow below account agreement.
  • 1. Accounts can only be used for The Road to Rumble 2016 tournaments.
  • 2. Accounts can only be used for tournament battles and no public players are allowed to play with them.
  • 3. Accounts can only be used in conjunction with other teams who have tournament accounts.
  • 4. Accounts cannot be shared with other players and it is the teams' own responsibility to safeguard their accounts.
  • 5. Players who are found to have breached any of the above rules will have their whole team disqualified from the tournament and their personal accounts sanctioned accordingly."

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
The Champion Grand Prize (Round trip flight + Accomodation for 3 person)

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng