Casual - ONE TANK ARMY - S2 Tier 6 Alpha
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] ONE TANK ARMY - S2 Tier 6 Alpha

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
ONE TANK ARMY Series is a fun 1v1 tournament. Have fun and let's battle!

Chi tiết

 • 314/512 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • 600 gold for top 4 players in each groups Tổng giải thưởng

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 1
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe I - VI
 • Tổng cấp xe cho phép 6

Bản đồ

Prokhorovka
Murovanka
Steppes
Mines
Himmelsdorf
Ghost Town
Cliff
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Tournament Structure
 • Tournament Format
 • Draw Rule
Tournament Structure

Tournament Structure

 • Single Elimination, BO1 will be played
 • Maximum 512 teams
 • Maximum 128 teams in one group
Tournament Format

Tournament Format

 • Team roster size: 1 player (non-reserved player)
 • Team line up: 1 player
 • Maximum vehicle Tier: Tier VI
 • Total Tier points: 6
 • Battle Mode: Attack / Defende Mode
 • Battle time: 5 minutes
Draw Rule

Draw Rule

If draw, both team will be eliminated.

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Đối với các đội đạt thứ hạng đủ cao, mọi thành viên, trừ lính dự bị, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Vị trí Phần thưởng
Top 4 Players in each groups 600 Gold per player

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

eSports Social Media

Knowledge is power. Stay on top of the competition!

Interested in reaching the top ranks of World of Tanks? Follow the Wargaming.net League and find out what's happening at the professional level!

Đóng