Semipro WGL - Xtreme Tankers : Week 3
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Semipro] [WGL] Xtreme Tankers : Week 3

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Been waiting patiently for your chance to step into the limelight? Over 4 weeks of intense Sunday battles from  21 August to 11 September , participants in the  Xtreme Tankers  tournament will begin their journey to the pinnacle of the Wargaming.net League APAC. The 2 teams who have accrued the most points at the end of this tournament (1 from Asia, 1 from Korea) will earn an opportunity to enter October’s invite-only  Silver Mavericks tournament ... Đọc thêm Been waiting patiently for your chance to step into the limelight? Over 4 weeks of intense Sunday battles from  21 August to 11 September , participants in the  Xtreme Tankers  tournament will begin their journey to the pinnacle of the Wargaming.net League APAC. The 2 teams who have accrued the most points at the end of this tournament (1 from Asia, 1 from Korea) will earn an opportunity to enter October’s invite-only  Silver Mavericks tournament  – the gateway to a coveted spot in the Season II Gold Series.  

Chi tiết

 • 21 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 7 + 5 dự bị
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe VIII - X
 • Tổng cấp xe cho phép 68

Bản đồ

Himmelsdorf
Prokhorovka
Murovanka
Mines
Cliff
Steppes
Ruinberg

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Registration
 • Match Schedule
 • Weekly Points
 • Stage Progression
 • Stage A
 • Stage B
Registration

Registration

 • 4 registration opportunities will be available during this tournament
 • Teams may register at any time; once registered, you will not need to register again to continue participating in the subsequent weeks' matches
 • Team captain should use the same team name from previous tournament, or the winning points will be reset. And only the same captain can use the team name which was created by his/her own.
 • Registration schedule
  • Week 1 : 8/12 ~ 8/19
  • Week 2 : 8/22 ~ 8/26
  • Week 3 : 8/29 ~ 9/2
  • Week 4 : 9/5 ~ 9/9
Match Schedule

Match Schedule

 • Matches will take place over a total of 4 weeks
  • Week 1 : 8/21
  • Week 2 : 8/28
  • Week 3 : 9/4
  • Week 4 : 9/11
Weekly Points

Weekly Points

 • At the end of each week, points will be awarded according to teams' Stage B ranking, as follows:
  • 1st : 250 pts
  • 2nd : 150 pts
  • 3rd : 100 pts
  • 4th : 70 pts
  • 5th~8th : 30 pts
 • At the end of all 4 weeks, only the team with the highest points will advance to the Silver Mavericks tournament
  • In the event of a tie, the winner will be decided with an additional match (date & time to be announced later)
 • To allow for accurate point tracking, teams should not change their team name for the duration of the tournament - if the team name is changed at any time, all previously accumulated points will be lost
Stage Progression

Stage Progression

 • Each week consists of 2 stages
 • Stage A
  • Round Robin format
  • 2~4 teams in each group (The number of groups will depend on the number of participating teams)
  • If more than 64 teams are participating, Stage A will be divided into 2 phases (details to be announced later)
 • Stage B
  • Single Elimination format
  • If there are 16 teams advancing from Stage A, they will be split into 2 groups for this Stage
Stage A

Stage A

 • Estimated match time
  • 13:00 ~ 15:30 (UTC+8)
 • Grouping
  • 2~4 teams per group
   • 1~8 groups: Top 2 teams of each group advance to Stage B
   • 9~16 groups: Top team of each group advances to Stage B
   • > 17 groups: Advancement to be determined later
 • Match points
  • Victory : 3 pts / Draw : 0 pts / Defeat : 0 pts
  • After all matches are over, the points for the round will be tallied, and the team with the highest score will advance to the next stage (or phase)
 • Match info
  • Attack / Defense mode
  • BO2: Matches will each consist of 2 battles. If the match results in a tie, a tie-breaker battle will be played, in which teams' roles (Attack/Defense) will randomly be decided by the system
Stage B

Stage B

 • Estimated match time
  • 19:00 ~ 22:40
 • Match info
  • Attack / Defense mode
  • BO2: Matches will each consist of 2 battles. If the match results in a tie, a tie-breaker battle will be played, in which teams' roles (Attack/Defense) will randomly be decided by the system
  • Weekly points will be determined by ranking

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st 1200 gold per player per team
2nd 800 gold per player per team
3-4th 500 gold per player per team
5-8th 250 gold per player per team

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng