Casual - [TW] Summer Rush 3v3
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] [TW] Summer Rush 3v3

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Summer Rush 3v3 is a casual tournament for Taiwan player only! Good luck and have fun!

Chi tiết

  • 12 Đội đã xác nhận
  • RR Nhánh Tour đấu
  • ASUS items Tổng giải thưởng

Chi tiết Tour đấu

  • Định dạng Đội 3
  • Chế độ đánh Standard battle
  • Cấp xe I - VI
  • Tổng cấp xe cho phép 18

Bản đồ

Mittengard

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Đối với các đội đạt thứ hạng đủ cao, mọi thành viên, trừ lính dự bị, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Vị trí Phần thưởng
1st Place ASUSTURBO-GTX960-OC-2GD5
2nd Place ASUS ROG Orion

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

eSports Social Media

Knowledge is power. Stay on top of the competition!

Interested in reaching the top ranks of World of Tanks? Follow the Wargaming.net League and find out what's happening at the professional level!

Đóng