Casual - Japan x Taiwan Training Camp After Match
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Japan x Taiwan Training Camp After Match

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
Japan x Taiwan Training Camp After Match is a 5v5 tournament for Japan Training Camp attendees and Taiwan Training Camp Attendees Have fun and let's battle!

Chi tiết

 • 21/21 Đội đã xác nhận
 • SE Nhánh Tour đấu
 • 300 gold for all participants Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 5
 • Chế độ đánh Attack/Defense
 • Cấp xe I - VI
 • Tổng cấp xe cho phép 30

Bản đồ

Mines

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Tournament Structure
 • Tournament Format
Tournament Structure

Tournament Structure

 • Single Elimination in Bo3 (2 wins with 3 battles)
Tournament Format

Tournament Format

 • Team roster size: 5 players
 • Team line up: 5 player
 • Maximum vehicle Tier: Tier VI
 • Total amount of Tier points: 30
 • Battle Mode: Attack / Defende Mode
 • Battle time: 8 minutes

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
1st place team 3,000 gold for each member
2nd place team 1,000 gold for each member
3rd & 4th place teams 500 gold for each member
Participation Prizes All participants will get 300 gold for every each members.

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng