Casual - Asia Champions' Cup Tournament
Trạng thái Tour đấu: Đã kết thúc Đã kết thúc

[Casual] Asia Champions' Cup Tournament

Trạng thái Tour đấu:

Đã kết thúc Đã kết thúc
It's time to play football!

Chi tiết

 • 761 Đội đã xác nhận
 • SE + RR Nhánh Tour đấu
 • Medal, Gold, Premium tanks Tổng giải thưởng
 • W.o.T. 0 Máy chủ

Chi tiết Tour đấu

 • Định dạng Đội 3 + 2 dự bị
 • Cấp xe I - X
 • Tổng cấp xe cho phép 150
 • Thông tin thêm The  Asia Champions' Football Cup 2016  will resume. Specific date had been updated on the regulation page. First, group stage will be 25-26 June.

Đội đã được nhận

Đội Máy chủ game Tùy chọn đăng ký
(Đội chưa được xác nhận)

Điều lệ

 • Match Schedule Change
 • Group Stages
 • Play offs
 • Finals
Match Schedule Change

Match Schedule Change

 • Due to technical issues, the Asia Champions' Football Cup 2016 has been postponed until further notice.
 • Please stay tuned to this thread for updates on its status.
 • Thank you for your patience and understanding.
 • New schedule has been updated!
Group Stages

Group Stages

 • Schedule : 6/25 ~ 6/26, 20:00 ~ 22:30
 • Round Robin, Bo 1
 • 8 teams in 1 group
 • Top 1 team of each group advance to next stage
Play offs

Play offs

 • Schedule : 7/2 ~ 7/3, 20:00 ~ 22:30 (7/3 is reserve date)
 • Round Robin, Bo 3
 • Group split should decided after registration finish
Finals

Finals

 • Schedule : 7/9 ~ 7/10, 20:00 ~ 21:30
 • Single Elimination, Bo 3
 • Bracket should decided after registration finish

Phe thắng Tour đấu

Đội Đội Chỉ huy Chỉ huy Máy chủ game Máy chủ game Tùy chọn đăng ký Tùy chọn đăng ký

Phần thưởng

Vị trí Phần thưởng
Final Stage Champion : 1 year Premium account + Type 59 for each members / 2nd place : 6 months Premium acc. / 3rd - 8th place : 3 months Premium acc.
Playoffs Top 1 teams for each group : 200% EXP booster (2hr) / Other teams : 100% EXP booster (1hr)
Group Stage Top 1 team for each group : Crew EXP 200% booster (2hr) / Other teams : Crew EXP 50% booster (1hr)

Nhánh Tour đấu

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /64

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

Quá nhiều đội để tạo một nhánh đấu: /32

Không có thông tin nào về giai đoạn này.

#
Đội
Đội
Số trận
Số trận
Chiến thắng
Chiến thắng
Thất bại
Thất bại
Hòa
Hòa
Điểm
Điểm

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Nếu bạn đã được ghi danh vào một Tour đấu, hãy đăng nhập để xem thời gian diễn ra các trận đánh dự kiến.

Đóng