Chỉ số cho Achilles Anh

Quốc gia Anh Anh
Cấp Cấp VI
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 930.000 Kinh nghiệm 29.700

Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết trên trang của xe tại Thư viện Tăng.

Vị thứ trên bảng xếp hạng được tính toán như thế nào?

Để vào bảng xếp hạng, bạn phải chọn một xe được tham dự sự kiện và đánh ít nhất 5 trận với nó. Vị thứ của bạn đã được xác định theo lượng XP gốc thu về theo xe này sau chuỗi 5 trận đánh: Giá trị đó càng lớn, vị thứ của bạn sẽ càng cao. Bạn có thể xuất hiện trong danh sách những tăng thủ hàng đầu theo nhiều xe khác nhau.

Đến vị thứ của bạn

TOP 1000 TĂNG THỦ

Dữ liệu tính đến SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC
Số trận đã đánh:
x

Phần thưởng


+ Chỗ để xe trong Ga-ra
"Top Tanker" Hạng I "Top Tanker" Hạng II "Top Tanker" Hạng III "Top Tanker" Hạng IV "Top Tanker" Hạng V

Đóng