VII KV-13
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

KV-13 Liên Xô

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Sưu tập

KV-13 (Object 233) là một tăng hạng trung thử nghiệm của Liên Xô trong Thế Chiến II. Được phát triển bởi Cục Thiết kế Đặc biệt thuộc nhà máy Kirov tại Chelyabinsk từ đầu năm 1941 đến cuối năm 1942. Dự án nhằm mục đích biến KV-13 trở thành một "tăng đa nhiệm" để thay thế cả tăng hạng trung T-34 lẫn tăng hạng nặng KV. Nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo vào mùa xuân năm 1942. Quá trình thử nghiệm cho thấy độ bền của các mô-đun khá thấp. Thêm vào đó, KV-13 cần có giáp tốt hơn và một tháp pháo mới cho kíp lái 3 người. Mặc dù những yêu cầu này đã được đáp ứng và quá trình phát triển 2 nguyên mẫu cải tiến đã bắt đầu vào tháng 12/1942, dự án tăng hạng trung KV-13 vẫn bị ngừng lại để nhường chỗ cho T-34. Về sau, người ta tận dụng hai nguyên mẫu trên trong dự án tăng hạng nặng IS-1 (đi vào sản xuất hàng loạt), được phát triển từ năm 1943.

Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Cấp Cấp VII
Loại Tăng hạng Trung Tăng hạng Trung
Giá Bạc 1.375.500 Kinh nghiệm 0
Vai trò Tăng hạng Trung Tấn công Tăng hạng Trung Tấn công

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng