III M3G FT
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

M3G FT Trung Quốc

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Sưu tập

Năm 1943, Quốc dân Cách mệnh Quân của Quốc dân Đảng nhận được 48 tăng hạng nhẹ M3A3 và tăng M5A1 trong chương trình Lend-Lease của Mỹ. Một vài xe bị bắt giữ bởi Quân Giải phóng Nhân dân. Sau khi nội chiến kết thúc, người ta quyết định cải tiến hỏa lực của chúng. Họ định lắp đặt súng chống tăng của Xô Viết, tuy nhiên, từ khi xe tăng Xô Viết T-34-85 bắt đầu được xuất khẩu, phương án hiện đại hóa xe này trở nên lỗi thời. Không nguyên mẫu nào được chế tạo.

Quốc gia Trung Quốc Trung Quốc
Cấp Cấp III
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 32.400 Kinh nghiệm 0

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng