II AT-1
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

AT-1 Liên Xô

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Xe Sưu tập

Pháo chống tăng AT-1 dựa trên nền tảng tăng hạng nhẹ T-26 được phát triển bởi Cục Xây dựng thuộc Bộ Cơ khí Thiết kế Thử nghiệm tại Nhà máy Số 185 ở Leningrad từ năm 1935 đến 1936. Hai nguyên mẫu trang bị súng xe tăng 76.2 mm PS-3 đã được chế tạo, rồi sau đó trải qua nhiều cuộc thử nghiệm vào năm 1936. Tuy nhiên, chiếc xe này chưa từng đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Cấp Cấp II
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 3.000 Kinh nghiệm 0

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Nạp đạn viên

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng