★ Sandbox ★

"Sandbox" là gì?

"Sandbox" là một máy chủ thử nghiệm riêng biệt nơi đội ngũ phát triển và người chơi sẽ cùng nhau làm việc với những tính năng mới trong World of Tanks. Máy chủ này cho phép bạn chơi thử tất cả những thay đổi mới nhất và góp phần giúp đội ngũ phát triển đưa ra quyết định cuối cùng trong tương lai.
Tìm hiểu thêm tại blog điện tử tương ứng.

Đóng