Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

[Khuyến mại] The Battle Is Ours: Reconnaissance

Các chỉ huy thân mến!

Chuỗi nhiệm vụ The Battle is Ours sẽ bắt đầu từ ngày mai với giai đoạn đầu tiên: Tình báo. Hãy sử dụng mọi nguồn lực có thể để phát hiện vị trí của kẻ địch và tiêu diệt toàn bộ tăng hạng nhẹ của chúng!

Chi phí huấn luyện kíp lái và reset kỹ thuật kíp lái cũng sẽ được giảm giá cùng với một số tăng hạng nhẹ thường và premium. Cỗ xe tăng nào sẽ đồng hành với bạn trong chiến dịch lần này?

Xông lên!


[Khuyến mại] The Battle Is Ours - Reconnaissance

Bắt đầu Sự kiện: 2/10/2015 (thứ 6) @ 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 5/10/2015 (thứ 2) @ 13:00 giờ VN   

 

The Battle Is Ours - Reconnaissance (Giảm giá)

Giảm giá 50%:

 •  Toàn bộ Tăng thường hạng nhẹ Cấp II - V 
 •  Một số tăng Premium, bao gồm*
  • T2 Light Tank
  • M22 Locust
  • T-15
  • T-127
  • Valentine II
 • Chi phí huấn luyện kíp lái
 • Chi phí reset kỹ thuật kíp lái

Giảm giá 30%:

 •   Toàn bộ tăng thường hạng nhẹ Cấp VI - VII 

* - Giảm giá cho cả các xe bán trong Cửa hàng Premium

Nhiệm vụ: Reconnaissance

Mục tiêu:

Tiêu diệt ít nhất 20 Tăng hạng nhẹ và giành ít nhất 35.000 EXP (không giới hạn số trận đánh)

Điều kiện:

 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Lái xe từ Cấp IV trở lên
 • Mỗi tài khoản làm một lần

Phần thưởng:

 • 2x Bộ sửa chữa loại lớn
 • 10x Bộ điều tốc linh động
 • 1x Token Trận đánh

  

Đóng