Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

[Khuyến mại] I Earned My Stripes

Các chỉ huy thân mến!

Chuỗi nhiệm vụ Earn Your Stripes kéo dài 4 tuần đã kết thúc. Chúng ta đã chiến đấu và hoàn thành mục tiêu để giành lấy phần thường và token. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Ngay từ tuần đầu tiên, chúng tôi đã hứa mang một phần thưởng đặc biệt đến với những game thủ sưu tầm ddue 4 token. Và đây chính là thời điểm công bố: một chuỗi nhiệm vụ mới với phần thường x2 EXP cho tất cả trận đánh.

Xông lên!


[Khuyến mại] I Earned My Stripes

Bắt đầu Sự kiện: 28/9/2015 (thứ 2) @ 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 31/10/2015 (thứ 7) @ 13:00 giờ VN

 

Chú ý: Game thủ PHẢI sở hữu ít nhất 4 Token Earning Your Stripes thì mới có thể thực hiện các nhiệm vụ sau.

 

Nhiệm vụ: Tier VI is fun! (Phần thưởng Earn Your Stripes bổ sung)

Mục tiêu:

Thắng trận đánh và trong Top 6 game thủ nhiều EXP nhất đội.

Điều kiện:

 • Lái xe Đức Cấp VI
 • Mỗi tài khoản làm tối đa 6 lần

Phần thưởng:

 • x2 EXP

 

Nhiệm vụ: Tier VII is fun! (Phần thưởng Earn Your Stripes bổ sung)

Mục tiêu:

Thắng trận đánh và trong Top 7 game thủ nhiều EXP nhất đội.

Điều kiện:

 • Lái xe Đức Cấp VII
 • Mỗi tài khoản làm tối đa 7 lần

Phần thưởng:

 • x2 EXP

 

Nhiệm vụ: Tier VIII is fun! (Phần thưởng Earn Your Stripes bổ sung)

Mục tiêu:

Thắng trận đánh và trong Top 8 game thủ nhiều EXP nhất đội.

Điều kiện:

 • Lái xe Đức Cấp VIII
 • Mỗi tài khoản làm tối đa 8 lần

Phần thưởng:

 • x2 EXP

 

Nhiệm vụ: Tier IX is fun! (Phần thưởng Earn Your Stripes bổ sung)

Mục tiêu:

Thắng trận đánh và trong Top 9 game thủ nhiều EXP nhất đội.

Điều kiện:

 • Lái xe Đức Cấp IX
 • Mỗi tài khoản làm tối đa 9 lần

Phần thưởng:

 • x2 EXP

 

Nhiệm vụ: Tier X is fun! (Phần thưởng Earn Your Stripes bổ sung)

Mục tiêu:

Thắng trận đánh và trong Top 10 game thủ nhiều EXP nhất đội.

Điều kiện:

 • Lái xe Đức Cấp X 
 • Mỗi tài khoản làm tối đa 10 lần

Phần thưởng:

 • x2 EXP

 

Đóng