Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Nhiệm vụ và Khuyến mại ngày 28/11/2014 [CẬP NHẬT]

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Các bạn chắc đã sở hữu kha khá tăng Mỹ và tăng Pháp trong ga-ra của mình. Có lẽ giờ đã đến lúc mở rộng bộ sưu tập tăng Trung Quốc và Nhật Bản chăng? 

Tất cả tăng thường Tier II - VII của hai quốc gia này đều được giảm giá và tăng EXP Kíp lái khi tham gia trận đánh. Chi-Nu Kai sẽ được giảm giá tận 50% nên đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất để sở hữu loại tăng premium của Nhật này.

Xông lên!


28/11 - 5/12: Oriental Spotlight

Bắt đầu Sự kiện: 28/11/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 5/12/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

Giảm giá 50% và x1.5 EXP Kíp lái cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất đội mới được tăng EXP Kíp lái.

Tất cả tăng thường Tier II - V của Trung Quốc và Nhật Bản

Giảm giá 30% và x1.2 EXP Kíp lái cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ Top 10 game thủ nhận được nhiều EXP nhất đội mới được tăng EXP Kíp lái.

Tất cả tăng thường Tier VI - VII của Trung Quốc và Nhật Bản

Giảm giá 50% cho các tăng sau:

Tier V MT Type 3 Chi-Nu Kai

 


28/11 - 1/12: November Mega EXP Weekend #2

Bắt đầu Sự kiện: 28/11/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 1/12/2014 (thứ 2) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

EXP cho tất cả Chiến thắng Đầu tiên

28/11 - 12/12:  Evolution of Tanks - G.W. E 100 [Updated]

Bắt đầu Sự kiện: 28/11/2014 (thứ 6) @  12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 12/12/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

 Giảm giá 50% và x1.5 Bạc cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ nào gây ít nhất 100 sát thương cho tăng địch mới được tặng thêm Bạc.

 Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
Tier III SPG Wespe
Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
Tier IV SPG Sturmpanzer II
Tier V SPG Grille

Giảm giá 30% và x1.3 Bạc cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ nào gây ít nhất 100 sát thương cho tăng địch mới được tặng thêm Bạc.

Tier VI SPG Hummel
Tier VII SPG G.W Panther

Giảm giá 50% và x1.15 Bạc cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ nào gây ít nhất 100 sát thương cho tăng địch mới được tặng thêm Bạc.

Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
Tier IX SPG G.W.E Tiger
Tier X SPG G.W.E 100

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 1

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 25.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Hộp sửa chữa loại nhỏ

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 2

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 50.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Hộp cứu thương cỡ nhỏ

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 3

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 75.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Bình cứu hỏa bằng tay

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 4

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 100.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 1x Lưới ngụy trang

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 5

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 125.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Bộ sửa chữa loại lớn

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 6

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 150.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Hộp cứu thương cỡ lớn

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 7

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 175.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Bình cứu hỏa tự động

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 8

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 200.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 1x Quạt thông gió cải tiến cấp 3

Evolution of Tanks: G.W. E 100 - Checkpoint 9

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản một lần
 • Nhận 250.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II SPG G.Pz. Mk. VI (e)
  • Tier III SPG Wespe
  • Tier III SPG Sturmpanzer I Bison
  • Tier IV SPG Pz.Sfl. IVb
  • Tier IV SPG Sturmpanzer II
  • Tier V SPG Grille
  • Tier VI SPG Hummel
  • Tier VII SPG G.W Panther
  • Tier VIII SPG G.W.E Tiger (P)
  • Tier IX SPG G.W.E Tiger
  • Tier X SPG G.W.E 100

 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • Tier III SPG Sexton I
 • 1x Chỗ trống trong ga-ra

 

Đóng