Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Nhiệm vụ và Khuyến mại ngày 14/11/2014

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Tuần này là cuộc đua giữa những cỗ xe tăng Mỹ huyền thoại! Tất cả tăng thường Tier II - VII trong sơ đồ công nghệ Mỹ sẽ được giảm giá - đồng thời bạn sẽ kiếm được nhiều EXP Kíp lái hơn khi sử dụng chúng. Hãy thử Locust hoặc Ram II xem nhé!

Khuyến mại Evolution of Tanks tuần này sẽ xuất hiện một ngôi sao mới: M48A1 Patton! Cỗ xe tăng hạng trung này cùng với những người anh em như Pershing và M4 Sherman là những sự lựa chọn hoàn hảo. 

Tương tự như những tuần trước, tuần này bạn cũng sẽ nhận được vật phẩm và thiết bị khi hoàn thành các nhiệm vụ của chúng tôi. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được tăng Ram II và 1 Chỗ trống trong ga-ra!

Xông lên!


14 - 21/11: USA Spotlight

Bắt đầu Sự kiện: 14/11/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 21/11/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

Giảm giá 50% và x1,5 EXP Kíp lái cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ gây 100 sát thương trở lên mới được tặng thêm EXP Kíp lái.

Tất cả tăng thường Tier II - V của Mỹ

Giảm giá 30% và x1,25 EXP Kíp lái cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ gây 100 sát thương trở lên mới được tặng thêm EXP Kíp lái.

Tất cả tăng thường Tier VI - VII của Mỹ

Giảm giá 50% cho các tăng sau:

Tier II LT T2 Light Tank
Tier III LT M22 Locust
Tier V MT Ram II
Tier V HT T14

 

Nhiệm vụ: Drinks are on us

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Tăng Mỹ Tier II - VII 
 • Tất cả trận đánh
 • Mỗi ngày 1 lần
 • Hoàn thành 10 trận đánh
 • Gây ít nhất 100 sát thương 
 • 2x Thùng Cola

 


14 - 28/11: Evolution of Tanks - M48A1 Patton

Bắt đầu Sự kiện: 14/11/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 28/11/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

Giảm giá 50% và x1,5 lợi nhuận cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ gây 100 sát thương trở lên mới được tặng thêm lợi nhuận.

 Tier II MT T2 Medium Tank
Tier III MT M2 Medium Tank
Tier IV MT M3 Lee
Tier V MT M4 Sherman

Giảm giá 30% và x1,3 lợi nhuận cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ gây 100 sát thương trở lên mới được tặng thêm lợi nhuận.

Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
Tier VI MT M4A3E8 Sherman
Tier VII MT T20

Giảm giá 30% và x1,15 lợi nhuận cho các tăng sau:


Chú ý: Chỉ game thủ gây 100 sát thương trở lên mới được tặng thêm lợi nhuận.

Tier VIII MT M26 Pershing
Tier IX MT M46 Patton
Tier X MT
M48A1 Patton

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 1

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 25.000 EXP khi chơi các tăng sau: 
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier IIIMT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VIIMT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Bộ sửa chữa loại nhỏ

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 2

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 50.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Hộp cứu thương cỡ nhỏ

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 3

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 75.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Bình cứu hỏa bằng tay

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 4

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 100.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 1x Lưới ngụy trang

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 5

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 125.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Bộ sửa chữa loại lớn

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 6

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 150.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Hộp cứu thương cỡ nhỏ

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 7

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 175.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 10x Bình cứu hỏa tự động

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 8

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 200.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • 1x Ống nhòm hai tròng

Evolution of Tanks: M48A1 Patton - Checkpoint 9

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản 1 lần
 • Nhận 250.000 EXP khi chơi các tăng sau:
  • Tier II MT T2 Medium Tank
  • Tier III MT M2 Medium Tank
  • Tier IV MT M3 Lee
  • Tier V MT M4 Sherman
  • Tier VI MT M4A3E2 Sherman Jumbo
  • Tier VI MT M4A3E8 Sherman
  • Tier VII MT T20
  • Tier VIII MT M26 Pershing
  • Tier IX MT M46 Patton
  • Tier X MT M48A1 Patton
 • Gây ít nhất 100 sát thương
 • Tier V MT Ram II
 • 1x Chỗ trống trong ga-ra

 


14 - 17/11: November Mega EXP Weekend

Bắt đầu Sự kiện: 14/11/2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 17/11/2014 (thứ 2) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

 EXP cho tất cả Chiến thắng Đầu tiên

 

Đóng