Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

Nhiệm vụ và Khuyến mại ngày 11/7/2014

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw ja

Các chỉ huy thân mến!

Tháng 7 là nhân chứng cho biết bao trận đánh tăng hào hùng. Thứ 7 này sẽ đánh dấu kỉ niệm 71 năm ngày diễn ra Trận Prokhorovka - một sự kiện lịch sử quan trọng và cũng là niềm cảm hứng cho một trong những bản đồ được chơi nhiều nhất trong World of Tanks.

Bạn muốn tái tạo lại trận đánh nổi tiếng này? Nếu vậy, tuần này chính là thời gian hoàn hảo cho bạn. Chúng tôi sẽ giảm giá tăng Đức và tăng Liên Xô Tier II - V cùng với một số tăng Premium khác. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội tăng EXP nếu chơi tăng của 1 trong 2 quốc gia này và nhận được bộ cứu thương cỡ lớn nếu hoàn thành các nhiệm vụ mới.

Cuối cùng, chúng tôi vẫn tiếp tục tặng EXP cho thứ 6 và cho mỗi Chiến thắng đầu tiên trong ngày. 

Ra trận thôi!

 

11 - 18 July: Trận Prokhorovka

Ngày bắt đầu Sự kiện: 11 tháng 7 năm 2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 18 tháng 7 năm 2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

 Giảm giá 50% cho các tăng sau:

Tất cả Tăng Đức mua bằng Tiền Tier II - V 
Tất cả Tăng Liên Xô mua bằng Tiền Tier II - V 

 Giám giá 50% cho các tăng Premium sau:

Tier III LT T-127
Tier III LT T-15
Tier III MT Pz.Kpfw. S35 739 (f)
Tier IV
LT Valentine II
Tier V MT T-25
Tier V MT Matilda IV
Tier V HT Churchill III

 

Nhiệm vụ: Trận Prokhorovka EXP Boost
x1.5 EXP Kíp lái nếu trong Top 10 game thủ có nhiều EXP nhất đội 

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Tăng Đức HOẶC tăng Liên Xô Tier II - V 
 • Các nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Trong Top 10 game thủ có nhiều EXP nhất đội 
 • x1.5 EXP Kíp lái

Nhiệm vụ: Trận Prokhorovka #1
Nhận 5x Bộ cứu thương cỡ lớn nếu gây ra 50.000 thiệt hại trong Trận đánh Ngẫu nhiên 

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tài khoản nhận 1 lần
 • Gây 50.000 thiệt hại
 • 5x Bộ cứu thương cỡ lớn

Nhiệm vụ: Trận Prokhorovka #2
Nhận 5x Bộ cứu thương cỡ lớn nếu gây ra 35.000 thiệt hại khi Đấu đội 7v7 

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Đấu đội 7v7
 • Mỗi tài khoản nhận 1 lần
 • Gây 35.000 thiệt hại
 • 5x Bộ cứu thương cỡ lớn

Nhiệm vụ: Trận Prokhorovka #3
Nhận 5x Bộ cứu thương cỡ lớn nếu gây ra 25.000 thiệt hại khi Đấu Đại đội 

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Đấu Đại đội
 • Mỗi tài khoản nhận 1 lần
 • Gây 25.000 thiệt hại
 • 5x Bộ cứu thương cỡ lớn

Nhiệm vụ: Trận Prokhorovka - Finale
Nhận 5x Bộ cứu thương cỡ lớn nếu hoàn thành các nhiệm vụ sau

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Mỗi tài khoản nhận 1 lần
 • Hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • Trận Prokhorovka #1
  • Trận Prokhorovka #2
  • Trận Prokhorovka #3
 • 5x Bộ cứu thương cỡ lớn

11 - 12/7: July Fabulous Friday EXP Bonus #2

Ngày bắt đầu Sự kiện: 11 tháng 7 năm 2014 (thứ 6) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 12 tháng 7 năm 2014 (thứ 7) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

 

July Fabulous Friday EXP Bonus #2
x2 EXP nếu trong Top 5 thiệt hại và Top 10 hỗ trợ của đội

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Các nhiệm vụ làm nhiều lần
 • Thắng trận đánh

 • Trong Top 5 game thủ gây nhiều thiệt hại nhất của đội
 • Trong Top 10 game thủ gây nhiều thiệt hại do đồng đội hỗ trợ nhất 
 • x2 EXP

12 - 14/7: July First Victory Bonus #2

Ngày bắt đầu Sự kiện: 12 tháng 7 năm 2014 (thứ 7) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

Ngày kết thúc Sự kiện: 14 tháng 7 năm 2014 (thứ 2) @ 12:30 - 13:00 giờ VN

 

Vui lòng chú ý rằng thời gian diễn ra sự kiện không cố định và có thể thay đổi trong khoảng trên.

July First Victory Bonus #2
x3 EXP cho mỗi Chiến thắng Đầu tiên trong Ngày

Giới hạn Điều kiện Phần thưởng 
 • Trận đánh Ngẫu nhiên
 • Mỗi tăng chỉ nhận 1 lần/ngày
 • Giành Chiến thắng Đầu tiên trong Ngày
 • x3 EXP

 

Đóng