Chú ý!
Phần tử tin tức mà bạn đang xem thuộc định dạng website cũ. Có thể xuất hiện vài vấn đề về hiển thị ở một số phiên bản trình duyệt.

Đóng

10-17/7: [Cửa hàng Premium] Vanguards of the Battlefield

Sự kiện In-game
Bằng các ngôn ngữ khác: en th zh-tw

Các chỉ huy thân mến,

Kíp lái, tăng và tài nguyên đều tác động đến kết quả trận đánh. Ngay cả nhiệm vụ canh giữ căn cứ cũng không nên bị xem nhẹ - kể cả khi không phát hiện xe địch nào trong tầm ngắm. Hãy luôn sẵn sàng! 

 

10-17/7: [Cửa hàng Premium] Vanguards of the Battlefield

Bắt đầu Sự kiện: 10/7/2015 (thứ 6) @ 13:00 giờ VN

Kết thúc Sự kiện: 17/7/2015 (thứ 6) @ 13:00 giờ VN

 

 
Gói hàng
New Tank Prep Kit

 

Chi tiết
1.500
1 Ngày Premium

Giá trị Vàng
1.750

Giá
6,59 USD 
Gói hàng
Super Value Pack

 

Chi tiết
1 Ngày Premium

1.000
500.000

Giá trị Vàng
2.500

Giá
9,79 USD 
Gói hàng
Startup Booster

 

Chi tiết
3 Ngày Premium

2.500
1.000.000

Giá trị Vàng
5.650

Giá
21,19 USD 
Gói hàng
Reinforcements

 

Chi tiết
7 Ngày Premium

2.000
2.000.000

Giá trị Vàng
8.250

Giá
29,39 USD 
 
Gói hàng
Great Savings Booster

 

Chi tiết
7 Ngày Premium
7.000
2.000.000

Giá trị Vàng
13.250

Giá
49,39 USD 
 
Gói hàng
Mega Booster Pack

 

Chi tiết
30 Ngày Premium

5.000
5.000.000

Giá trị Vàng
20.000

Giá
71,05 USD 

 


Vào Cửa hàng Premium

Đóng